Nejvíc nápadů je na hřbitově. Jednou z příčin může být strach z neúspěchu a otázka Co když to nebude fungovat?”. Tento článek vzniknul proto, abychom dokázali, že k potvrzení našeho nápadu nebyly potřeba peníze nebo zvláštní znalosti. S trochou úsilí to šlo téměř zdarma a s pozitivními výsledky. Přečtěte si, jak jsme si dodali odvahu a téměř bez zkušeností jsem se pustili do vývoje nové appky.


Neumíme programovat. Kód jsme neviděli ani z vlaku, ale přesto jsme se rozhodl uspět v extrémně konkurenčním prostředí mobilních aplikací. To, co nám vždycky šlo, byl marketing, obchod a propojování lidí.

Společně s týmem vyvíjíme aplikaci Mentee, díky které budou moct naši uživatelé už brzy sdílet své znalosti, dovednosti a know how a poznávat nové přátele na celém světě. Prostě takový barter dovedností všeho druhu.

Samé otázky…

Od prvotní myšlenky jsme pracovali s premisou, že lidé chtějí mezi sebou vyměňovat své znalosti, dovednosti a know how. Ta ale nebyla potvrzená. Jak zjistit, zda se setkají dva lidé, kteří se mají co naučit? Kolik jich bude potřeba, aby se vůbec našli? Chtějí to vůbec dělat? Můžeme to zjistit zdarma?

MVP není jen Most Valuable Player.

Poprvé se dozvídáme o tzv. MVP (Minimal Viable Product). Tedy řešení / produkt, který odráží základní myšlenku budoucího výsledku a ověřuje koncept, se kterým se pracuje. V našem pojetí jsme chtěli simulovat celou cestu v rámci aplikace. Od spuštění až po komunikaci dvou uživatelů.


1. Google formulář a pár známých

Jako první jsme vytvořili Google dotazník pro vybrané respondenty – naše známé a kamarády, ve kterém si každý nich zvolil dovednosti které může předat ostatním a dovednosti, které se chce naučit.

Kompletní znění dotazníku si můžete prohlédnout zde.

Výsledek nás překvapil. Ze 44 zúčastněných jsme náhodně vybrali 16 párů, u kterých vzniklo 7 win-win situací. Tedy respondent A měl co naučit respondenta B a naopak. Win-win.

Tyto lidi jsme následně propojili pomocí Google Hangouts a s jejich svolením monitorovali konverzace.

Dále jsme díky dotazníku zjistili řadu dalších poznatků, se kterými jsme pracovali v průběhu vývoje.

Nápad ověřen poprvé.

Strávený čas: cca 10 hodin

Finanční náklady: 0 Kč


2. Důkladná analýza konkurence

Museli jsme zjistit, zda už někdo na něčem podobném nedělá. Výzkum konkurence není nijak zvlášť zábavný ani zajímavý, ale je nutný. I když nenajdete přesnou shodu, tak si minimálně uděláte obrázek o oblasti, do které se chystáte vstoupit.

Před zahájením analýzy konkurence jsme si museli definovat, co vlastně Mentee je.

Mentee je nástroj pro rozvoj dovedností všeho druhu (komplexnost) za pomoci znalostí druhých lidí (osobní přístup).

Ano, je to dost bezpohlavní definice, ale díky ní jsme byli posléze schopni určit naši pozici na trhu.

Nyní už víme, podle jakých metrik hodnotit nástroje konkurence:

 • Úzce zaměřené X Komplexně zaměřené
 • Osobní přístup X Neosobní přístup

Naše poznatky jsme graficky znázornili do tzv. Competitive Landscape.

Ano, ve srovnání samozřejmě nejsou všichni konkurenti, ale znovu zdůrazňuji, že bylo potřeba především zjistit atraktivitu oblasti a poznat trh.

Výsledkem analýzy konkurence bylo to, že neexistuje populární aplikace, která by uměla přesně to, co Mentee. Nicméně trh, do kterého vstupujeme je velmi aktivní a má vysoký potenciál.

Nápad ověřen podruhé.

Strávený čas: cca 15 hodin

Finanční náklady: 0 Kč


3. Facebook skupina

Asi nejpřesvědčivějším a nejspolehlivějším indikátorem toho, že děláme dobrou věc, je Facebook skupina SKILL SHARING. Tu založil kolega Zdeněk během pracovního maratonu ve 4 hodiny ráno.

Skupinu si můžete prohlédnout zde.

Během prvních dní se ve skupině sešlo několik set lidí a nyní čítá něco přes 2 tisíce členů. Tato aktivní komunita mezi sebou vyměňuje znalosti a dovednosti. Překvapila nás jejich aktivita a i přes její útlum oproti zahájení, jsou členové poměrně aktivní v reakcích na naše příspěvky.

Zároveň nám díky tomu vznikl první pořádný kanál, pomocí kterého můžeme oslovovat první potenciální uživatele aplikace.

Díky skupině vznikají nové a nové příběhy a naši členové to umí ocenit. 🙂

Výsledkem komunity na Facebooku je aktivní a přátelská komunita a tím pádem i potenciálně první uživatelé Mentee.

Nápad ověřen potřetí.

Strávený čas: hodně

Finanční náklady: 1 – 2 tisíce Kč


4. Kaufmanova 10 kroková metoda k ověření cílového trhu

Jeden z našich oblíbených autorů Josh Kaufman popisuje metodu, díky které můžete poměrně jednoduše zjistit potenciál cílového trhu.

Tato metoda se skládá z 10 tržních faktorů, které se hodnotí na škále od 0 (extrémně neatraktivní) do 10 (extrémně atraktivní). Níže jsme celou metodu zkráceně popsali.

Originální znění v angličtině včetně příkladů naleznete zde.

 1. Naléhavost – Jak moc lidi potřebují vaše řešení hned teď?
 2. Velikost trhu – Jak velké množství lidí aktivně utrácí za podobná řešení, jako je to moje?
 3. Cenový potenciál – Jaká je nejvyšší možná cena, kterou bude zákazník ochoten zaplatit za moje řešení?
 4. Cena za akvizici – Jak náročné (časově i finančně) bude získat nového platícího zákazníka?
 5. Náročnost doručení hodnoty – Jak náročné (časově i finančně) bude doručit slíbenou hodnotu / řešení k zákazníkovi?
 6. Unikátnost nabídky – Jak moc je moje řešení jedinečné v porovnání se stávající konkurencí? Je náročné moje řešení zkopírovat?
 7. Rychlost uvedení na trh – Jak náročné (z hlediska času) je uvést na trh nové služby / produkty v rámci mého řešení?
 8. Počáteční investice – Jak moc peněz budu muset investovat před tím, než začnu prodávat?
 9. Up-sell potenciál – Je možné k mému řešení přidružit dodatečné služby / produkty?
 10. Evergreen potenciál – Jakmile řešení vytvořím, jak náročné bude udržovat nebo zvyšovat zisk?

Každý z těchto bodů jsme ohodnotili od 0 do 10 (viz výše) a výsledek jsme sečetli. Dle Kaufmanova rozmezí jsme byli v oblasti “full speed ahead”. 🙂

Nápad ověřen počtvrté.

Strávený čas: 30 minut

Finanční náklady: 0 Kč


Shrnutí

K ověření našeho nápadu nebyla potřeba nějaká specifická znalost, dovednosti nebo moc peněz. Stačila pouze vůle, píle, čas a určitá dávka kreativity. Věříme, že tento článek dodá odvahu lidem, kteří se rozhodují, zda skočí do svého podnikatelského záměru.

Není však nutné spěchat a dělat zbytečné chyby. Postupujte s rozvahou a o dílčích krocích přemýšlejte.

Máte nějaké další tipy na validaci nápadu? Sdílejte je s námi prosím v komentářích pod článkem!

Odkaz k úvodní fotografii
POKRAČUJTE VE ČTENÍ